Multimediální materiály pro výuku kartografie

Vítejte!

Multimediální materiály pro výuku kartografie jsou tu připraveny pro Vás.

Když se zeptáte nezasvěceného člověka, "Co je kartografie?", často se Vám dostane odpovědi, "To je to o těch mapách.". Vy však, jelikož čtete tyto věty, víte již o kartografii a "těch" mapách něco více. Ve většině jste studenty Západočeské univerzity v Plzni nebo jiné vysoké či střední školy s odborným zaměřením na kartografii, avšak i ostatní zájemci jsou srdečně zváni ke studiu.

symbol Cílem těchto materiálů je umožnit lidem rozšiřovat si své vědomosti o kartografii (resp. tematické kartografii) bezkontaktní formou za pomoci internetu. Materiály byly vytvořeny na pedagogických základech a za použití všech dostupných (vhodných) multimediálních prvků jako nový pohled na výuku kartografie.

titul

symbol Tyto materiály jsou součástí diplomové práce, která byla vytvořena studetkou oboru geomatika Katedra matematiky Západočeské univerzity v Plzni ve studijním roce 2009/2010.
Ano, mnou.

Zdraví Vás autorka Jana Částková

Následující Následující
Návod
xhtml   css