Multimediální materiály pro výuku kartografie

O projektu

V této části se dozvíte několik technických informací týkajících se těchto multimediálních materiálů.

Základem, při tvorbě těchto multimediálních materiálů, byl jazyk XHTML. Jedná se o značkovací jazyk určený k tvorbě internetových stránek (doporučila bych začít přímo u zdroje a to na stránkách World Wide Web Consortium (W3C) http://www.w3.org/TR/xhtml1/. Existuje však i mnoho článků v  knižních publikacích (i  českém jazyce) nebo si základní informace můžete přečíst pod odkazem diplomová práce).

Webový design (grafická podoba stránek) je vytvořena pomocí CSS (kaskádových stylů). Popis jejich tvorby lze opět nalézt na stránkách W3C - http://www.w3.org/Style/CSS/. Webový design byl vytvořen tak, aby odpovídal jak současnému trendu tvorby internetových stránek (volná šířka), tak i účelu, pro který je použit, tedy učebnímu textu. Této druhé podmínce byl uzpůsoben celkový vzhled a rozložení stránek. Bylo zvoleno příjemné, světlé pozadí pastelového odstínu, na kterém dobře vyniknou černé textové části. Nebyly zde použity žádné blikající nadpisy (ani jiné prvky), které by odváděli pozornost od učebního textu. Stránka byla rozdělena do dvou bloků, přičemž menu (záložky, obsah) bylo nastaveno do pravé části stránky, protože na našem území je zakotveno čtení zleva a tento navigační prostředek by mohl působit na protější straně (vlevo) rušivě. )

Základní jazyk (XHTML) je doplněn programovací technologií Javascript, která zajišťuje správné fungování již zmíněných záložek (menu) a je použita i  při tvorbě testů a obsahu. Javascript je klientský script, pracuje na straně uživatele, ne na straně serveru. V praxi to znamená, že pro jeho použití nemusíte být připojeni k serveru (k internetu). Popis práce s Javascriptem je popsán např. na stránkách w3schools.com.

Posledním použitým nástrojem je Flash. Tato počítačová technologie umožňuje vytvářet nejrůznější animace a pracovat se zvukem a  videem na kvalitní úrovni. Často bývá používána právě na internetu a podporují ji veškeré novější verze webových prohlížečů. Pro Vás to znamená, že pokud máte nainstalovány prohlížeče Microsoft Internet Exprorer 4.0 a vyšší nebo Mozilla Firefox, nepotřebujete žádné další speciální doplňky. Pokud však stále ještě vlastníte starší verze, což již nepředpokládám, bude zapotřebí pro přehrání flash souborů instalace příslušného plug-inu (automaticky se nabídne možnost volného stažení) nebo programu, např. Adobe Flash Player, který je rovněž k dispozici ke stažení zdarma ( http://www.adobe.com/downloads/ ).

Technologie byly vybrány po pečlivém prostudování všech možností, které jsou v současnosti k dispozici. Při rozhodování hrála roli aktuálnost technologií, jednoduchost jejich použití (pro možnost navazování i dalších autorů za použití této šablony) a jejich dostupnost a rozšíření.

PředchozíPředchozí NásledujícíNásledující
NávodPráce s materiály
xhtml   css