Multimediální materiály pro výuku kartografie

Obecné poznatky o kartografii

Kartografie je všude!

Kartografie symbol , lépe řečeno její produkty, se již staly neodmyslitelnou součástí lidského života (hlavně ve vyspělém světě). Téměř vše je počítáno, měřeno, analyzováno. Získané údaje jsou pak publikovány, některé prostřednictvím kartografie. Téměř každý člověk byl někdy okolnostmi přinucen vzít do ruky mapu nebo nakreslit jednoduchý plánek.

mapa
Ukázka mapy a jednoduchého plánku
zdroj: http://www.mapy.cz, http://www.skolska28.cz/gx/floor-plan.gif

Je však porozumění kartografickým produktům samozřejmostí? Jakou roli zde hraje vzdělání? Jak se na kartografii díváme dnes? A co kartografická budoucnost? Na tyto i další otázky si odpovíme v tomto úvodním oddíle multimediálních materiálů.

symbol Prostudováním těchto úvodních článků získáte povědomí o tom:

  • zda je schopnost četby map vrozená,
  • proč je důležité studium kartografie (nejen pro odborníky, ale i pro laickou veřejnost),
  • jaké jsou základní funkce kartografie a příklady konkrétního využití v současnosti,
  • jaké postavení měla kartografie dříve, jaké má dnes (v závislosti na vývoji techniky) a jaké jsou její prognózy do budoucna.

První část Vám zabere 2 hodiny Vašeho času.

PředchozíPředchozí NásledujícíNásledující
ObsahUmění četby a tvorby map
xhtml   css